Czy można zrzec się alimentów?

W życiu rodzinnym często zdarza się, że nie wszystko układa się po naszej myśli. Planując związek małżeński, rzadko kiedy zastanawiamy się jak postąpić w przypadku kłopotów rodzinnych.

Jednym z częstych dylematów rodzinnych jest obowiązek alimentacyjny, który zgodnie z obowiązującymi przepisami ma charakter osobisty, związany z indywidualnie określoną osobą uprawnionego i zobowiązanego.

Czy w takim wypadku można zrzec się alimentów? Sprawdźmy jakie rozwiązania przewiduje kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Czy można zrzec się alimentów na dziecko?

To jedna z najtrudniejszych kwestii prawa rodzinnego. Zgodnie z przepisami nie ma prawnej możliwości, aby rodzic mógł zrzec się alimentów na dziecko, zarówno pochodzące z formalnego związku jak i związku partnerskiego. Wysokość i zakres alimentów orzeka co do zasady sąd w wyroku lub ugodzie zawartej pomiędzy rodzicami małoletniego.

Zgodnie z art. 132 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd może orzec obowiązek płacenia alimentów na rzecz małoletniego dziecka. Warto jednak wiedzieć, że istnieje możliwość dobrowolnego zrzeczenia się alimentów przez pełnoletnie dziecko, a zatem już dorosłe dziecko. W takim przypadku sąd teoretycznie może uchylić świadczenia alimentacyjne względem rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów.

Warunkiem koniecznym jednak jest, aby dziecko miało dostateczne środki utrzymania oraz nie dokładało starań do zapewnienia sobie samodzielnego bytu. W przypadku gdy pełnoletnie dziecko chce zrzec się alimentów od rodzica zobowiązanego, musi złożyć stosowne oświadczenie przed sądem, choć istnieje również możliwość zawarcia ugody między stronami bez potrzeby interwencji sądowej.

Dodatkowe tematy:  Uzasadnienie pozwu o alimenty

Umowa musi być sporządzona z uwzględnieniem warunków pokrycia kosztów dla dziecka pełnoletniego, który zrzeka się na swoją rzecz alimentów.

Czy można zrzec się alimentów od byłego małżonka?

Podobnie pod względem prawnym wygląda sytuacja w przypadku alimentów od byłej żony lub męża. Kwestię tę przepisy regulują dość jednoznacznie. Co do zasady nie można się zrzec alimentów od byłego małżonka. Istnieje jednak inne rozwiązanie prawne, a mianowicie wystąpienie do sądu z pozwem o uchylenie zasądzonych alimentów.

Zgodnie z artykułem 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, osoba zobowiązana do płacenia alimentów może starać się o ich uchylenie, jeśli nie ma możliwości dostarczania środków utrzymania oraz gdy sytuacja prawna uległa zmianie. Ma to miejsce w przypadku, gdy zobowiązany małżonek m.in. nie ze swej winy utracił źródło utrzymania, przez co popadł w niedostatek, albo sytuacja byłego małżonka, uprawnionego do alimentów uległa znacznej poprawie.

Co do zasady możliwe są dwie sytuacje. Z jednej strony zarówno małżonek zobowiązany może wystąpić z takim pozwem lub małżonek uprawniony do alimentów. W praktyce jednak ta ostatnia sytuacja ma miejsce rzadko, gdyż dodatkowe środki na utrzymanie uzyskiwane od byłego męża lub żony zdecydowanie są korzystne dla uprawnionego. W każdej sytuacji gdy konieczna jest zmiana lub uchylenie alimentów warto wystąpić na drogę sądową, w celu prawnego uregulowania sytuacji.

Tego rodzaju procesy to trudne i wyczerpujące postępowania. Dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalnego prawnika od spraw rodzinnych takiego jak Pan Paweł https://www.rozwod-warszawa.pl/, który pomoże nam przejść przez proces bez zbędnych komplikacji.  

Dodatkowe tematy:  Dożywotnie alimenty na żonę
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *